Några ord från Matriset AB:s Vd Jarmo Levänen: Den 17 mars 2023 tar docTech Systems AB över underhåll och kundsupport av programvaran Winväg och Webbväg och relaterade tjänster. docTech Systems AB har varit vår partner i många år och därför tror vi starkt på att det är ett bra nytt hem för våra produkter i Sverige och vi tror att utveckling och service kommer att bli ännu bättre. Vi vill framföra ett stort varmt tack till alla våra kunder i Sverige för det goda mottagande och samarbete vi har haft. Det känns som att vi har hundratals vänner som vi också kommer att sakna.

Lycka till i framtiden!

Även några ord från docTech Systems AB:s Vd, John Hägglöf: Många av Er har säkert sett docTechs brevutskick med fakturor och kallelser, som vi gjort åt Matriset AB under många år. Vi utökar support och sälj med några nya personer och även Jan Ellström på supporten finns med oss och allt kommer rulla på som tidigare. Tveka inte att höra av er om ni har några frågor till: support@doctech.nu eller ring 019 – 760 89 00.

Webbväg login